Time: · GMT +2

Me ekspordime turvast rohkem kui 25 aastat.

Turvas ja turbatooted

Turvas ja turbatooted

Ramsi Turvas AS asutati 1991 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on turbatoodete tootmine ja müük. Turbakaevandamine toimub meie erinevates turbarabades kokku ligikaudu 800 hektarilisel tootmisalal.

Metallitööd ja masinad

Metallitööd ja masinad

Toodame turbatootmise ja käitlemisega seotud masinaid ja seadmeid, erinevate kaupade veokitesse laadimiseks mõeldud mobiilseid laadimissildu ja laadimisplatvorme ning  metsatööde otstarbeks mõeldud tõstukeid ja haagistõstukeid.

Energeetika

Energeetika

Ettevõte tegeleb soojatootmisega Ramsi alevikus ja omab ning haldab soojusvõrku ning madal ja keskpinge elektrivõrku Ramsi alevikus ja selle lähiümbruses.