Time: · GMT +2

Soojatootmine

Soojusenergia hind Ramsi kaugküttevõrgus alates 20.11.2023.

Alates 20.11.2023 kehtib Ramsi kaugküttevõrgus soojusenergia hind 80,29 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind 80,29 €/MWh Ramsi kaugküttevõrgus on määratud Konkurentsiameti otsuses nr. 7-3/2023-161 Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kontakt e-posti aadress:

soojus@ramsiturvas.ee

 

 

Ramsi Turvas AS sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust Ramsi aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks. Projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti eesmärk on muuta kaugküttevõrk konkurentsivõimelisemaks ja efektiivsemaks läbi trassikadude vähendamise, et kaugküte oleks võimalikult keskkonnasõbralik, odav ja hea varustuskindlusega.