Time: · GMT +2

Soojatootmine

Kontakt e-posti aadress:

soojus@ramsiturvas.ee

 

 

Ramsi Turvas AS sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust Ramsi aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks. Projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti eesmärk on muuta kaugküttevõrk konkurentsivõimelisemaks ja efektiivsemaks läbi trassikadude vähendamise, et kaugküte oleks võimalikult keskkonnasõbralik, odav ja hea varustuskindlusega.