Time: · GMT +2

Ettevõttest

Ramsi Turvas AS asutati 1991 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on turbatoodete tootmine ja müük. Turbakaevandamine toimub meie erinevates turbarabades kokku ligikaudu 800 hektarilisel tootmisalal. Turbatoodete ja kasvusubstraatide ekspordiga tegeleb ettevõte alates asutamisest seega tänaseks juba üle 30 aasta. Kanname ettevõttes olevaid pikaajalisi kogemusi turbatoodete ja kasvusubstraatide tootmisel ja müügil ja areneme pidevalt selleks et tagada meie toodete kõrge kvaliteet ja rahuldada meie klientide tänapäevaseid vajadusi parimal viisil. Oleme jätkuvalt panustamas oma tähelepanu , energiat ja kogemusi ennekõike toodetava ja tarnitava materjali hea kvaliteedi saavutamisele ja kindlate ja pikaajaliste suhete loomisele oma klientidega.

Turbatooted ja kasvusubstraadid

  • Professionaalse aianduse ja põllumajanduse otstarbeks.
  • Soojusenergia -ja elektritootmise otstarbeks.
Metallitööd ja masinaehitus

Metallitööde ja masinaehituse osakond toodab turbatootmise ja käitlemisega seotud masinaid ja seadmeid, erinevate kaupade veokitesse laadimiseks mõeldud mobiilseid laadimissildu ja laadimisplatvorme ning  metsatööde otstarbeks mõeldud tõstukeid ja metsaveo haagiseid.

Soojatootmine

Ettevõte tegeleb soojatootmisega Ramsi alevikus ja omab ning haldab soojusvõrku Ramsi alevikus.

Elektrivõrk

Ettevõte omab ning haldab madal ja keskpinge elektrivõrku Ramsi alevikus ja selle lähiümbruses.